Hem

Historia


Dannfeltska donationen från 1838 bestod från början av ett markområde och en penningsumma.


Avsikten var att på markområdet bygga en skola för fattiga barn. Pengarna skulle användas för driften av denna skola.


Av någon anledning blev ej någon skolbyggnad uppförd för donationspengarna men redan 1830 fanns på Lilla Holje en byggnad som användes för en Lanchaster-skola. Denna byggnad användes som skolbyggnad fram till 1874 då den ansågs oanvändbar och revs. Folkskolestadgan som härstammade från 1842 hade nu börjat att träda i kraft i Jämshögs församling.


Genom kungörelsen från Kungl. Majt. 1945 omvandlades donationen till en ren stipendiestiftelse. Den tänkta skoltomten överfördes till Olofströms Kommun och därefter uppgick Dannfeltska stiftelsens kapital till 183 756 kronor.


Eftersom jämshögs församling år 1865 uppdelats i två församlingar, Jämshög och Kyrkhult bestämdes att ur den årliga avkastningen av stiftelsens kapital skulle utgå stipendier till studerande ungdomar i förhållande till den aktuella folkmängden i de två kyrkobokföringsdistriken i jämshögs församling och Kyrkhults församling.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse, kallad Direktionen, bestående av kyrkoherdarna i Jämshögs och Kyrkhults församlingar. Den i tjänsten äldste kyrkoherden skall vara ordförande. Kyrkofullmäktige i Jämshögs församling utser för varje mandatperiod två och Kyrkofullmäktige i Kyrkhults församling utser en ledamot i Direktionen.


Stiftelsen har också ansvar för underhållet av Dannfeltska gravkapellet i Lilla Holje.

Stipendier


2024 kommer det inte att ske utdelning från Dannfeltska stiftelsen


Stipendierna skall ges till studerande vid gymnasium,folkhögskola eller liknande. Stipendier ges ej till studerande i grundskola eller på högskola. Stipendierna avser sökande tillhöriga Jämshögs eller Kyrkhults församlingar – även om man tillfälligt, pga. studier, vistas på annan ort. Sökanden skall ha varit bosatt i respektiveförsamling under minst de senaste tre åren eller född och uppvuxen i respektive församling.


Stipendiet kan tilldelas samma person högst tre gånger.


Ansökan skall vara inlämnad senast (eller poststämplad före) den 20 oktober det år ansökan avser. Observera att ingen utdelning sker 2024.


Tilldelade stipendium utdelas under december månad. Stipendiet insättes på angivet konto utan att annat meddelande utskickas.


OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.


Till höger finns en ansökan att skriva ut. Klicka på den lilla rutan med en pil överst till höger för att öppna ansökan i en ny flik och skriv ut den.


​Vid frågor kontakta kyrkoherde Jesper Mattsson - jesper.mattsson@svenskakyrkan.seDannfeltska stiftelsen

Revisionsbyrån Andersson & co

Att: Elenore Larsson

Östra Storgatan 34

293 34 Olofström